పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/352

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శీనుఁగు శబ్దములందలీ ధ్వనులమార్పులు. 291 మ: దీ (ను)ము ; "వెడ (మో) ము ; బొట (మ) న و درعراق ಪಠಿ(ಮಿ) 8...ತ್ತೆ. య: దూ (యు) ముడి. ど: ప్రేు (రే) చు ; కుములు (కువూరిలు) ; చంద (ందుర) నూవు ! xంగె (ంగిరె) င္ငံမ္ယား ల: ఫౌజు (లు) తీరు ; ముద్దు(ల) గువు ; మొక్క-(లు)పోవు } 司(e) లుచు ; చతుకు (కిల) పడు, నిబద్ది (ద్దలి) ంచు ; తటా (లు) న } xరుటా (ల) మంతుఁడు, చేరు (ల) కోల. న: నెల (ல்) కొను ; నిక్క- )كة يانك( ము ; నిల (లువ)ఁబడు ; వూద (వ) ళము ; వట్రు (ట్రువ) సుడి ; కా(ను)త; వార (రువ) ము. స: పెడ (సర) కట్ట పొల (്) దిండి ; సెల(సు)విల్లు. III. iii. హలాగవును: పదాంతమున. 敏 క: నడవడి(క) ; దూది (క) ; దప్పి (క) ; బరాబరి (క) బుట్టి (క); కుత్తు (క) ; చిరి (s). Χ: బుడ్డి (K). జ; నరగ (ಜಮು). త

قشر القا (ఁడు) ; వరవు (డు) ; Rలివి (3). ; ਠੰ (త) 5 తుజ్జు (తుఆుతు). ; తా (ను); కుంద (కుందెన). ప: పెర రే (పు). ను; తరకసా (సమ); సవరణ (ను). య: నెలతా (యి) ; నడి రే (యి) ; దురా (యి) ; తురా (యి) ; దండచే (యి); మూలకా (యి) ; మొసలివా (యి) ; లో (యి); హునూ (ဃ) ; sိတ္တ (သေ) ; 39– (သ).

ర: తుత్తి (రి) ; బలా (ర) ; బాపు (రే) ; వంక (ర) ; గీవు (రు) ; చ_త్త (రి). ల: ప్ర్చ (0); చంక (ంకిలి). ජූ: බූ’ “ක් (s). వు; తెట్టు(ను), కన్నడ(ను) సీతు(వు),కందు(వు), బంగరు(ను) అక్తరు (8):) త్తరు(వు), కొటారు (కొట్టరును) సాలు(వు), రుమాలు(ను) బాతు(ను).