పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/452

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మచ్చునకు:-

లేగమైనాకుచు లీలమై మెడ మలం

చిన గోవు బిండెడు వనరుహాక్షి

బొండు మల్లెల తోట బువ్వులు గోయుచు

వనలక్ష్మి యన నొప్పు వనజగంధి

బీదసాదుల నెల్ల నాదరించుచు గూడు

గడుపార బెట్టెడు కన్నతల్లి

వ్యాధి బాధల నెవరైన నడల రెప్ప

వేయక కాచెడు వినుత చరిత


బిడ్డ లెల్లరు తమవారి విడిచి చేర

జంక నిడు కొని ముద్దాడు సదయహృదయ!

అమ్మ! నీ కిట్లు వ్రాయంగ నౌనె బ్రహ్మ

కనుచు నూరివారందఱు నడలియడలి.

                  *


కన్నెఱ్ఱ వాఱిన ఖర కరోదయకాల

మల్లన మ్రింగు జాబిల్లి యనగ

జ్వలదగ్ని శిఖలపై నెలనవ్వుతో బోవు

ధాత్రీ మహాదేవి తనయ యనగ


కెందామరల బారు సుందర మగు లీల

నల్ల నల్లన జొచ్చు నంచ యనగ

కాలమహా స్వర్ణ కారకుం డగ్నిలో

కరగించు బంగారు కణిక యనగ


ప్రళయకాలానల ప్రభా భానురోగ్ర

రంగ దుత్తుంగ భంగ సంవ్రాతములకు

గలక నొందక దరహాస మలర, మంద

మందగతి బోయి, చోచ్చె నను గువ నీట.