పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/313

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఆశుధారా కవిత్వా డంబరంబన్న

"నల్లేరుపై బండి నడక" మాకు

సత్కావ్య నిర్మాణ చాకచక్యం బన్న

"షడ్రసోపేత భీజనము" మాకు

వ్యర్థమగువాదము లొనర్చు నట్టి వారి

డంబ మణగించు టాపోశనంబు మాకు

దాన రాథేయ! కవిసముదాయ గేయ!

పండితవిధేయ! రామభూపాలరాయ!

    *     *     *

అభినవరామలింగ బిరుదాంకుడ నాకవనమ్మునందు నీ

యభణపు గాండ్లు తప్పు లిడ నర్హులె? కాదని తప్పు దిద్ద మా

యుభములలో నొక్కడు మఱొక్కనికిం దగుగాక యీర్ష్యచే

నభము శుభమ్మునుం దెలియ కార్చెడి దేబెలు మాకు లెక్కయే?

   *     *     *

ఏనుగు నెక్కినాము ధరణీంద్రులు మ్రొక్కగ నిక్కినాము స

న్మానము లందినాము బహుమానములన్ గ్రహియించినార మె

వ్వానిని లెక్కపెట్ట కనివారణ దిగ్విజయం బొనర్చి ప్ర

జ్ఞానిధులంచు బేరుగొనినారము నీవలనన్ సరస్వతీ!

   *     *     *

నవ్యకవితావతరణమునకు భగీరథులై, ఆంధ్ర సారస్వతమున కొక యపూర్వపు వెలుగు కలిగించిన తిరుపతి వేంకటకవులు బాల కలానిధులు, బాలసరస్వతులు, కింకవీంద్ర ఘటాపంచాననులు, కళాప్రపూర్ణులు, శతావధానులు, శాశ్వతులు.