పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


నొప్పుఁ జౌడో లనంగ దంత్యుపరిడోల వారి పంగెన యనఁగను బంగిడి యన
నోద మన మూఁడుపేళ్ళచే నుల్లసిల్లు భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

195


సీ.

పరఁగు నశ్వంబు బాబా వాపురము వారువము జక్కి తత్తడి మావు గుఱ్ఱ
మన దేశభేదహయాభిధలు హరబ్బి తురికి కచ్చి యనంగఁ దోఁచుచుండుఁ
బాగా యనఁగ నశ్వపంక్తి విరాజిల్లుఁ బూజ్యాశ్వసంజ్ఞ యొప్పుఁ బడివాగె
తేజినా వర్మితవాజియౌఁ గత్తలాని యనంగఁ గత్తలాన యనఁగాను
ఘోటకవిశేష మెసఁగును గూబు నాఁగ మూఢకహయంబు వెలయును మోటునాఁగఁ
దట్టు వన నీచతురగంబు దనరుచుండు భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

196


సీ.

తేజినా నున్నతవాజియై విలసిల్లు బడబ గోడిగ నాఁగఁ బరఁగుచుండు
బడబాఋతు సమాఖ్య యడరు నత్తడియన సొబను నాఁగ బడబచూలు వెలయు
సకిలిం పనంగను సకిరింత యనఁగను హేషాభిధానమై యెసఁగు చుంచుఁ
గంద మనంగను స్కంధంబు దగుఁ దోఁక లవిటి నాఁగలు బుచ్ఛము విలసిల్లుఁ
గొన యనఁగఁ గేసరం బొప్పు గొరిజ డెక్క గిట్ట యన ఖురనామంబు గేరుచుండు
నడ పనంగను నడ యన నడరును గతి భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

197


సీ.

జంగనడపునాఁగ జంఘాలగతి యొప్పుఁ జనును లుక్కనఁగ నీచగతిపేరు
రవగా ల్రవాలునా రాజిల్లు నాస్కందికము జోడన యనంగ ధౌరితకము
వెలయును బేరెము వేడెము జాలెము బవిరినా రేచితంబు విలసిల్లుఁ
జౌకళిం పనఁగను దూకు డనంగను వల్గిత మ్మగును దువాళ మన దు
వాళి యనఁగను బ్లుతముగా వఱలుచుండుఁ బొలుచు నాస్కందితవిశేషము మొనగాల
నంగఁ బ్లుతగతిభేదంబు జంగ గంతు దాఁటు పల్లటీ దుముకునాఁ దనరు నభవ.

198


సీ.

అశ్వతనుత్రాణ మడరుఁ బక్కెర యనఁ బల్యాణ మొప్పును బల్ల మనఁగ
జీనంబు మెత్తన జేననఁ దనరును గ్రాలు ఖలీనంబు కళ్లె మనఁగ
వాగె యంచనఁగను వల్కాఖ్య మెఱయును మొగము ట్టనఁగ నశ్వముఖవిభూష
దనరు దలాటమం చనఁగ నశ్వశిరోధిభూషణసంజ్ఞ యై పొసఁగుచుండుఁ
దం గనఁగ నశ్వమధ్యబంధంబు మీఱుఁ జౌ కనఁగఁ దఱ టవఁగఁగశాఖ్య వెలయుఁ
గొఱప మనఁగ క్షురప్రము పరఁగుఁ గవణ మన హయాహారభేదంబు లగు మహేశ.

199


సీ.

అంకవన్నె యనంగ నశ్వపార్శ్వాలంబి రజ్జుసమాఖ్య యై ప్రబలుచుండుఁ
బంచకం బన నశ్వపశ్చాత్ప్రదేశమౌ నశ్వఖాదనసాధకాస్యలంబి
భస్త్రి బొక్కెన యనఁ బరఁగుఁ గైజామోర యన హయశీర్షకంపనము వెలయుఁ
బాలాసత్రాళ్లన బంధరజ్జువు లొప్పు వేసడం బనఁగను వేసర మన