పుట:Aliya Rama Rayalu.pdf/253

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


శుద్ధపత్రము.

పుట. పంక్తి. తప్పు. ఒప్పు.
8 6 వఱుకు వఱకు
10 7 నూరాంబిక సూరాంబిక
14 11 పద్దుర్గా తద్దుర్గా
15 17 పెట్టెదన పెట్టెదను
17 16 భావించుట భావించిన
19 5 నిరుస్సాహము నిరుత్సాహము
21 8 దిక్కరించి ధిక్కరించి
22 3 సర్ధారులు సర్దారులు
24 2 స్ఫురింపను స్ఫురించును
27 2 నవలంభించి నవలంబించి
28 12 సేడి సేగి
29 17 నాభుంగూర్చి నాభుగూర్చి
32 16 నరశింహ నరసింహ
38 16 వలిసి వలసి
39 1 ఆది ఆద
41 1 ఔబిళాంబ ఔబలాంబ
45 8 సత్యను సత్యమును
46 9 బడినది బడినవి
47 8 సలకముమ్మయను సలకముతిమ్మయను
50 1 సమన్వింప సమన్వయింప
50 7 తొడిచి లొడిచి
51 10 యాసానమున యాస్థానమున
54 19 రాజీయవలన రాజీయమువలన