పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/476

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

449

వినుకొండ వల్లభరాయుడు

       సీ. హా కుమారస్వామియౌపవాహ్యములార !
                            హా మంత్రదేవతాస్వాములార!
            హా కాలవిజ్ఞానపాకకోవిదులార!
                         హా భూతభుక్తికుంభార్హులార !
            హా యహల్యాజారయతనహేతువులార !
                         హా బలాత్కారకామాంధులార !
            హా నిరంకుశమహాహంకారనిధులార!
                         హా కామవిజయకాహళములార!

            హా ఖగేంద్రంబులార కయ్యమున నీల్గి
            పోవుచున్నారె ? దేవతాభువనమునకు
            మీరు రంభాతిలోత్తమా మేనకాది
            భోగకార్యార్థమై కోడిపుంజులార!