పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాంకము] సీతావనవాసము 53

                     మఱవంగవచ్చునే యరవింద దళ సుంద
                              రంబై చెలంగు నేత్రద్వయంబు?
                     మఱవంగవచ్చునే మకరంద రస బిందు
                              తుందిలంబైన ముద్దుల యెలుంగు?

                     నయనపర్వముసేయు నానాథుమూర్తి
                     నింక నీజన్మమునఁగాంచ నెట్టులబ్బు?
                     ప్రణయవృంతంబు విడిపోవ వాడకున్నె
                     జీవ నవపుష్ప మూర్పుల తావి దొలఁగి.

ప్రాణవల్లభా, త్వమే కాలంబను నన్నిటులఁ గాన పాలొనరింప నీకు న్యాయమా? మనోహరా, ప్రాణవల్లభా, యిఁక నాగతియేమి? [చెట్టుకొమ్మపట్టుకొని దు:ఖించును]

[యవనికజాఱును.]