పుట:2015.333901.Kridabhimanamu.pdf/6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


         క్రీడాభిరామము - విషయసూచిక

పుట గ్రంధస్థక్రమము అక్షరక్రమము పుట

1 కృత్యవతరణిక - కృతికర్త అక్కలు 45

          వంశవర్ణన    అరుణోదయము            20

12 ప్రేమాభిరామ ప్రశంస ఈరీర్చుట 94

13 కధా ప్రస్తావన ఏకవీర 40

15 చలి ఒక ముచ్చట 18

17 శకునములు ఓరుగల్లు 35

18 కోడికూత కధా ప్రస్తవన 18

18 ఒకంచ్చట కరణకాంట 81

19 వర్షాసమయము కర్పూరహారేతి 96

20 అరుణోదయము కర్ణాటకాంత 27

20 సూర్యోదయము కర్ణాటి 23

21 మేదరవాడ కాపుటాలు 44

23 చందారాంగన కామమంజరి 92

23 కర్ణాటి కుట్రపువాడు 82

24 సుసరభేత్తు కృత్యవతరణిక - కృతికర్త

26 సామరభామ వంశవర్ణన 1

27 కర్ణాటకాంత కోడికూత 18

30 జూదము కోళ్ళషోరితము 75

31 కరణకాంత గడిడు 72

32 గానులకన్నె గడియారము 52

38 కుట్రపువాడు గామలకన్నె 32

34 ఈరీడ్చుట గేదగి పూవు 56

34 పసుపు మాఱుట చండాలాంగన 22

35 ఓరుగల్లు చలి 15

36 పల్నాటి వీరులకధ చిత్రశాల 60

40 ఏకవీర జక్కుల పురంద్తి 45

42 బవనీడు జారధర్మాసనము 86

48 మాలెత జూదము 80

44 కాపుటాలు నగరావలోకనము 50

45 అక్కులపురంద్రి పట్టువుని కోడలు 65