పుట:2015.333901.Kridabhimanamu.pdf/7

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


45 అక్కలు నాగసరము 69

47 మైలార వీరభటులు నిశాముఖము 88

50 నగరావలోకనము పల్నాటివీరుల కధ 38

50 భైరవుడు పసుపు మాఱుట 34

51 మధ్యాహ్నము సామరభాను 26

52 గడియారము పాములాట 70

52 పూటకూటిల్లు పూటకూటిల్లు 53

56 గేదగిపూవు ప్రేమాభిరామ ప్రశంస 12

58 మచల్దేవి బంతులాట 84

60 చిత్రశాల జవనీడు 42

62 ముకురవీక్ష భైరవుడు 50

65 శ్రీకాకుళపుదిర్నాళ్ళు మదాలస 79

68 వితంతువులు మధుమావతి యిల్లు 77

69 నగసారము మధ్యాహ్నము 51

70 పాములాట మాచల్దేవి 58

72 గడిడు మాలెత 43

75 కోళ్ళపోరితము మేదరవాడ 21

77 మధుయ్మవతి యిల్లు మేషయుద్ధము 72

79 మదాలస మైలర వీరభటులు 47

83 సూర్యాస్తమయము వర్షాసమయము 19

84 బంతులాట వితంతువులు 68

85 నట్టువుని కోడలు శకునములు 17

85 సైరికుడు శ్రీకాకుళపు దిర్నాళ్ళు 65

86 జారధర్మాసనము సుసరకేత్తు 24

88 నిశాముఖము సూర్యాస్తమయము 83

92 కామమంజరి సూర్యోదయము 20

96 కర్పూరహారతి సైరికుడు 85