పుట:2015.333901.Kridabhimanamu.pdf/4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


             వి ష య సూ చి క

పుట

3.విజ్ఞప్తి

4. కృతజ్ఞతలు

7.క్రీడాభిరామ విషయసూచిక

9. తొలిపలుకు

13. ఉపోద్ఘాతము - వల్లభరాయని వంశవృక్షము

16. ఇది శ్రీనాధకృతమే

44. శ్రీనాధుని శీలము

55. శ్రీనాధుని చాటుధారలు

81. కవులు కొంద ఱిట్టివారు గలరు

88. లాక్షణికోదాహృతులు

93. ప్రేమాభిరామము

95. గ్రంధపాతములు

97. కధావస్తువిమర్శనము

98. ఏకశిలానగరము

104. ఏకశిలానగరము కామేశ్వరికధ

116. కవితావిమర్శము

120. అసాధారణప్రయ్హోగములు

131. ముగింపు

137. పీఠికనుబంధము - 1 ; కాకతి