పుట:2015.329863.Vallabaipatel.pdf/163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

జీవితచరిత్రలు


ఆచార్యరంగా (గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య) 5 0 0
మన రైతుపెద్ద (గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య) 2 8 0
సరోజనీ దేవి (గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య) 1 8 0
సర్దార్ వల్లభాయిపటేల్ (గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య) 2 8 0
గాంధీ తాత (గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య) 1 4 0
ప్రజానాయకుడు ప్రకాశం (గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య) 0 12 0
ఆచార్య కృపలానీ (కామేశ్వర్రావు) 0 12 0
వినాయక్ సావర్కార్ (జగ్గన్న శాస్త్రి) 0 12 0