పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/263

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శోకరసము
క. కలఁగుచుఁ గాటుకకన్నుల
జలబిందువు లురుల నవరసాలకిసలయా
కులకోకిలకాకలికా
కలనాకలనాదకంఠకాకుధ్వనితోన్. 662

గీ. గోరఁ గన్నీరు మీఁటుచుఁ జీరచెఱఁగు
మొగముపైఁ జేర్చి యేడ్చుచు మగువ బిగువు
గౌఁగిటను జేర్చి లాలించి గారవించి
విటుఁడ నీతోడ నేఁ జెప్పినటుల మెలఁగు. 663

క. కాదనకుము పెరుమాళ్ళ ప
సాదము బుచ్చుకొని యెండ జల్లబడిన యా
మీఁదట నీయిలు సేరుము
నీదయ నున్నార మిచట నెమ్మది ననినన్. 664

సీ. చెదరిన విరుల జార్సిగఁ జుట్టిన రుమాలు
బస పంటిన మిణుంగు వల్లెవాటు
గెమ్మోవిపైఁ జిన్నిగెంపుల చిమ చిమ
ల్దరళాక్షి బుక్కిటితమ్మలంబు
గుంకుమజనుగుబ్బ గుమ్మెడా ల్జిటుల గం
ధపురొమ్ము నెలవంక కవురు చంక
జూపుల నిదురకుఁ జొక్కు గన్గవల కెం
జాయలు భుజముపై సానకత్తి
గీ. వారరమణీమణీక్షపావసరకుసుమ
కాండసంగ్రామపరిచితగ్లానివలన
నలయు నెమ్మేను దనర మధ్యాహ్నవేళ
వెడలెఁ బడకిల్లు భూసురవిటవరుండు. 665

క. కొంచక బిరబిర నడుచుచు
నించుక దలవాంచి వచ్చు నెడ నెడపక నే
త్రాంచలములు జలకణముల
మంచు గురిసినట్లు గురియ మార్గమునందున్. 666