పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/139

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


స్ఫుటమయి దుటమయి కడునా
వటమయి బటువయిన దొక్కవటముం గనియెన్. 207

చ. కనునెడ మంత్రియో సురశిఖామణి చూచితె యెంతవింత యీ
జననుత భోగికంకణత సద్విజరాజ సమాశ్రయత్వమున్
ఘనతరజూటభాసురత గన్గొన నప్రసవాయుధారి యో
యనఁ జెలువొందె నివ్వట మహర్నిశ మంచు విలాసవైఖరిన్. 208

గీ. పలుకు నమ్మంత్రి కూడుక ఫణిగిరీశుఁ
డత్తరుచ్ఛాయ కలరు నెయ్యంబు మీఱ
వచ్చి శ్రమమార్ప నొకకొంతవడి ప్రియంబు
వెలయఁగా విశ్రమించిన వేళయందు. 209

సీ. వెన్కజిక్కిన మెకంబును దెచ్చి తలనీట
దడిపి పువ్వులు సుగంధంబు వేసి
కొనతోక తెగగోసి మునిమీసలు పెకల్చి
కానుకజేసి కాట్రేని గొలిచి
క్రొవ్వని పందుల కొన్నిటిగ మలిచి
కత్తిఱాలను చివ్వి కౌచిగడిగి
తాలిచి కఱుకుట్లు గాలిచి యుప్పును
మిరియంపు పులుసును మేళవించి
గీ. చలువగల మఱ్ఱి తొఱ్ఱ క్రీచట్టుమీఁద
నిలువ నందఱితోఁ గూడ పొలుసు మెసవి
కోరకైదువదునెదారి గుఱుతుగట్టి
సామి సంతోషముననున్న సమయమునను. 210

సీ. తొగరు జుంజురుకులు తొలఁగదిద్దిన గొప్ప
కొప్పుల నెమలీక లొప్పజెరివి
సొగసుగా నుదుట కస్తూరినామములు దీర్చి
పొసఁగ జేగురుచుక్క బొట్లు వెట్టి
పాఱుటాకు చిగుళ్ళ పయ్యెదల్ సవరించి
యురమున గురిగింజ సరు లమర్చి
సరగణ్పు పండువెదురు వీఁకగల విండ్లు
లెక్కించి చిలుకమ్ము లేర్చిపట్టి