పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

86

ప్రబంధరాజవేంకటేశ్వర

జాతిసీ. అన్నువతల గొప్పకన్నులు నల్ల నా
             లుక తెరిపి మెడగులు కరివన్నె
    తెల్లబొమల్ జట్టతిరులు నిక్కగు మెడ
             లెల్లబాణీలును నల్లిపొడలు
    వెడఁదసన్నపుటత్తు వ్రేళ్ళుబ్బు చెక్కిళ్ళు
             రెట్టకట్టెదురీక మిట్ట బోర
    కురుచలవిటిమాచ్చు గొరవంక కాళ్ళెఱ్ఱ
             బాణీలు మొనపండ్లు పరుపు గలుగు

గీ. వారణంబును జలకట్టె బైరిగెద్దు
    చంచడము సాళువము శనిశరము మించు
    యాష్టమును తళుకాదిగాఁగ వేరవేర
    నొప్పు డేగల జతగూర్చుకుండుటయును. 191

అజహల్లక్షణము


సీ. ముందరవిలు చాలు మొనసితుపాకీల
              బారు లాతరువాత బలసికురుచ
    బల్లెంపు గుంపు లాపజ్జదెప్పరమైన
              గడలపౌజులు నిరుగడల నడుమ
    మదగజంబులు వాటి గదిసి యరదములా
              పార్శ్వంబులందు బాబాల తుటుము
    లావెన్క హితులు ధరాధిపుల్ మంత్రులు
              గొల్వ వెన్నుని వెంట గూనివీపు

గీ. లిఱుకు భుజములు కెంజాయ కఱుకు మీస
    లుఱంకు కనుగ్రుడ్లు మిట్ట పండ్లుఱుకు నెఱులు
    బెఱుకు చూపులు పరువుల విఱుపులగల
    యెఱుకల దొరదామకుఁడు కొందఱిని యందు. 192