Jump to content

పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఓం

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తయే నమః

శ్రీ త్రికోటేశ్వరాయ నమః

శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము

ప్రథమాశ్వాసము

_____*****_____


శ్రీ మద్దివ్యవిభావటద్రుమ వితర్దిస్థాన సంస్థాయియై
   వామాంకంబున బ్రహ్మవిద్య గిరిజావామాక్షి సేవింపఁగాఁ
   బ్రేమన్ మౌనుల కాత్మదాయి యగు నా శ్రీదక్షిణామూర్తి స
   ద్భూమ బ్రహ్మము నే భజింతుఁ బరమామోదంబు సంధిల్లఁగన్.1
  
   శ్రీశైలేంద్ర సరోజ భృంగము మహాసిద్ధావళీ మానస
   క్లేశాస్తోకతమః పతంగము జగత్క్షేమంకరాపాంగమున్
   పాశచ్చేది కథాప్రసంగము సుధా పాటీర డిండీర పా
   ళీ శుభ్రాంగము మల్లికార్జున మహాలింగంబు సేవించెదన్. 2

   కాసర రక్త బీజ మధుకైటభ శుంభ నిశుంభ చండ ముం
   డాసుర యోధయూథముల నాజి మదంబడఁగించి, విక్రమా
   భ్యాసుని ఘోరదైత్యు నరుణాసురుఁ గూల్పగ శ్రీనగాన వీ.
   రాసనవాసియైన భ్రమరాంబ మదిష్టము లీవుగావుతన్. 3

   తతపింఛచ్ఛవి శక్రచాపముగఁ జెంతన్ లక్ష్మి సౌదామినీ
   లతికాకారతఁబూన వేణురవ గర్జారావ మొప్పన్ మహో
   న్నతి భక్తావళి చాతకంబులకు నానందామృతాసార ము
   ద్ధతి వర్షించెడి కృష్ణమేఘ మఘసంతాపంబు చల్లార్చెడిన్.4