పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/260

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాశ్వాసము

243


ఆ.

గగనమండలమునఁ గాలాయసపుఁదేర
మాలకాకి పడగ దూలి యాడ
ద్వాపరంబ దానుఁ దన్మధ్యవర్తియై
వచ్చువాని నీలవర్ణదేహు.

92


సీ.

కఱకు లై పెరిగినకుఱువెండ్రుకలతోడఁ
        బట్టయౌదలఁ గావిపాగ యమర
నిగిడి పూఱేకు బాగుగఁ గత్తిరించిన
        గడ్డంబుకొన రొమ్ముఁ గమ్మిరింప
బండికందెనతోడఁ బ్రతివచ్చు మైచాయ
        నీలిపచ్చడముతో మేలవింప
నవరత్నచందనద్రవకల్పితం బైన
        నూత్నత్రిపుండ్రంబు నొసల నొప్పఁ


తే.*

గోఱమీసలు మిడిగ్రుడ్లు కుఱుచపొడవు
డొప్పచెవులును గొగ్గిపండులును గలిగి
యున్న మద్గ్రీవుఁ డై వచ్చుచున్నవానిఁ
గలిమహారాజుఁ గనిరి దిక్పాలవరులు.

93


క.

హేలాబృందారకుఁ డగు
నాలవయుగరాజు గాంచి నయనాంబుజముల్
వ్రాలిచిరి నిర్జరేంద్రులు
మాలనిఁ గనుఁగొన్న యుత్తమద్విజులక్రియన్.

94


తే.

ప్రౌఢగురుకోపరీఢావలీఢుఁ డైన
యాత్రశంకుండువోలె జంభారియెదురఁ
గాంతిసంపద గోల్పోయి కలియుగంబు
సాధ్వసాతిరేకంబున జలదరించె.

95