పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/251

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

234

శృంగారనైషధము


హనవిద్యాగమసంప్రదాయఘటనావ్యాపార మేపారఁగన్.

57


తే.

బాలు రాత్మకుటుంబజంబాలమగ్ను
లనధిగతశాస్త్రు లనధీతు లలసమతులు
దన్ను సేవింప మోహంబు దప్పుద్రోవ
నల్లనల్లన సురల డాయంగ వచ్చె.

58


సీ.

జ్ఞానప్రదీపికాఝంఝాసమీరంబు
        కామలోభక్రోధకారణంబు
సంసారకపటేంద్రజాలవిద్యాపింఛ
        యామ్నాయపదకంటకాంకురంబు
శూన్యవాతారణ్యశుండాలకలభంబు
        కుమతసిద్ధాంతవిభ్రమగృహంబు
బహుళఘట్టకుటీప్రభాతతిగ్మమరీచి
        యంధపరంపరావ్యాప్తసరణి.


తే.

కన్నులకు నిద్ర మదికి జో కన్ను ధృతికి
వినమి చెవులకు నెద్ది భావించి చూడ
నమ్మహామోహుఁ డెదురుగా నరుగుదేర
బ్రమసి చూచిరి వాసవాద్యమరవరులు.

59


వ.

అయ్యనసరంబున.

60


కలియెదురుపడుట

సీ.

పాతకంబులు నీలిపట్టుబొందడములు
        పగలింటినిద్రలు పచ్చడములు
పరదూషణంబులు ప్రాలంబహారంబు
        లన్యకాంతాసక్తి యంగరాగ