పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


O F-32 సంవత్సరంలో S* వౌ - బెకా-టోకియో కాడి పభుత్వాలు అన్యోన్య సహయం చేసుకుcశ్రీ)ూ విజృం భిస్తున్నాయి. ఒకరు దురాక్ట్రమణ చేస్తూంటే రెండన వారు ూప-రీ ట్రుO7గా గ్రాగ్ర సో యి నా గాజకీయపు ఎత్తులతో తవు మితులను సను స్తూండేవారు. మరియు వాంగో క చమత్థారం చేసేను. ఏదో ఒ చిన్న అంశం విూద వారు తమ శక్తిని పదర్శించేవారు. వారి కోరిక గానసాKళపో శ్రే యుగాTరపు సంత్రా అల్లకల్లోలంలో ముంచేస్తామని ず588のマ。 వాస. ఇది ఒక్క వూ కడసారి కోర్కె, అని ఓదార్చే వా ) . కడున్గునిండి స సామ్రాజ్య దేశాలు ఈ చిన్న విషయం g*సం యుద్దవిష భాండమును పగులకొట్టడం ఎందు కని దురాక్రమణ హీదులకు లోగాంగిపోయే నాను. అప్పడే :)ഠ5ഠഠ తల క్తి హవిూరిపోతూంది. పజాస్వామికములు తవుకు తెలియ గ్రుంగెశ్రా నే వెనకంజలు వేస్తూన్నాయి. యూరపు విూద యుద్ధంఅనే అగ్నిపర్వతం పట్రూ పంచలు కాకుండా ఉండా లంచీ నానాజాత్రిస్చంత్రి ఛాయనుల శాంతిని కోరే పభుత్వా లన్నిటినీ కూడ కట్టడం అవసరమని గుర్తిస్తున్నారు. ఈ = ငှါ త్వాలంతా ఎవరికివారు వేరే వేరే నియంతృ దేశాల లా లో-చీసడ క్ష సమిష్ఠీకేమవిధానంమి"ద వ్యవహరించాలని పలువురు నీతిజ్ఞలు అన్నారు. ఇట గుమికూడిన పభుత్వా లన్ని 莒邑)宗y దు రాక మణవాదుల్ని విుO చిన యుద్ద శక్తిని సము కూర్చుకోవాలి. -ఈ సమిష్టి బలాన్ని చూసి దుశ్ శ్పరులు 下ま5ご-@ శాంతిభగ్నతకు వెనుదీస్తారని ఆశింపబడింది. సమష్టిక్షేమవిధానమును గూర్చి బిటనులో చర్చిలు ۔- 2