పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సమిష్టి కేవు విధానము. ఫలితంగా స్పెయిన్ పజాస్వామిక వాదులకు ఆత్మరకణకై ఆయుధాలు దొరకలేదు. ఇు) జర్మనీలు తటస్టెవిధానమును మన్నించాలని అనుకోలేదు. నారు హస్యంగా ఫాంకోకు చేయవలసినంత సహాయం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఫాలో ಸಗ್ಗಿ తీరాలని వారు బపి రంగంగా నే పట్టుపట్టారు. హస్వదృష్టు లైన ధన స్వామిక పభుత్వాలు నిజగా స్పెయిన్ లో కమ్యూనిజం చిత్రవ చెయ్యబడుతూంది-ఇది ఓ పై ఆు (3వూ చి తోపపన్నమైన మే లేఆ ను గాని ఉంటూరు. సజాదరn సొందిన పభుత్వం కూలిపోతోంది. నియంతల గుప్పె ఉండే 8 విుడతQ భట్టు విజయం పొందుతున్నాడు. ఇది బ్రిటన్ను ఫ్రాన్సుల క్రే వూ ని క్షి గొడ్డలి దెబ్బయని ఎందS* వ్యూహజ్ఞలు చెవినిల్లకట్టుకొని పోరారు. కాని వారి హితవాక్యములు అరణ్వరోదనం అర్రోనూ యి . ఇటలీ జర్మనీలు స్పెయిన్ పభుత్వాన్ని కీచుమని పిస్తూ ఉండగా జపాను ఏదో వంక పెట్టి 6-82లో వీనావిూగ దురాక్రమణకు పూనుకుంది. చీనాకును తనకునూ నడుస్తూ న్నది యుద్ధము కాదనియు, ఇది కేవలము స్వల్పాంశమనియు అందుచేత బ్రిటను క్రా ) ఆు వెుద్రికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు గాని జోక్యం కలిగించుకొని చీనాకు సహ-యం చేస్తే నాం 8 క్షి దూర పాచ్య దేశాల్లో ఉన్న ప మే నూలవిరాద కిత్తి కడతానని జపాను బెదరించింది. 2>。