పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


లీగుకు అగ్నిపరీకు, ඝ88ෆයි. ෂුඩ් వంక గా గ్చా ముస్సోలినీ అబిస్సీనివగాను దO డి Q చి ఇటలీ సామాజ్యంలో కలుపుకోదలచుకున్నాడు. రాజు శలచు కు Q లేు దెబ్బలకు కొదవా? అన్నట్లు దురా కమ ణకు పూనుకొన్న వారికి వలు భొరక గ్రు "శ్రా న్సూ? అబిస్సీ నియూ వారు ఇటలీ వైఖరినిగురించి నాగా నా జగా శ్రీ) సవిుప్రిడ్రి మొుర పెట్టుకున్నారు. అబిస్సీనియాతో క్షల వినాం దమును గౌంఖి పధతుల విూద పరిష్కరించుకోమని ఇటలీని లీగు వారు కోశారు. ముస్సోలినీ ఇ౧డుకు సుతరా) అంగీకరించనన్నాడు. పైగా లీగువికాదను బిటిషు వారివికాదను దూషణ పరంపరను, బెదిరింపులను ప్రయోగించాడు. బ్రిటను కనుక ရွှေ (လ်) పయో జనములకు అష్టతగిలినట్లయితే మధ్యధరాసముద్రంలో బ్రిటిషు నౌకాసానములను బాంబు చేయిస్తానన్నాడు. ఇటలీకి ఎవరు అడ్డువచ్చినా సరే నారు ఫాసిస్టనికుల సన్నీలకు గురియయి పోతారని బెదరించాడు. ఇటలీకి గుణపారం నేర్పాలని బిటిషుప్రతినిధులు నిశ్చయించుకున్నారు. లీగు శాసనము యొక్క ౧ వ సూతంపకారము, లీగు నియమాలకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు యుద్ధానికి ది Xు తారో వారివిూద ఆర్థిక సైనిక ఆంకులను పయోగించాలని నియను 06:౧ది. ఈ నియ ώδο ప్రకాగం ఇటలీవినాద ఆం.కు లను విధించాలని సర్" fy's obses Toy-AJ-83 (Sir Samuel Hoare) Robo (;33-80 ಘಿಫ಼್ಟ್"],'!`` EJ مب۶۰ క్షేమవిధానం ఆచరణలో ఉండాలం యే ఇప్పడు ఇటలీ వైఖరిని తీవంగా నిరోధించాలని ఆయన వాదించాడు. ఈ పరీవౌ సమయంలో జాతిసమితి నెగ్గుతుందో ఓడిపోతుందో దాని > ○