పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


జర్మనీ తల యొుక్రింది. Ç ఒక్క- జేన్గ మూKూడా ఇతర దేశాలను తల నన్నే ?) €) D స ను కూర్చుకోడం బ్రిటను తన కేనూసి క్ర్ భంగంగా ఎంచుకు0 శ్రీ)ు ది. యుద్రానంతరం యాగార స్త్రలో ఫె, చి వాగ్రి సైన బలమూ, ఆకబలమూ, అపారమైన పలుకుబ 효 ఫ్రాన్సమినాన ' ఒక కన్న ఉంచవలసిన అ సరం బికినుకు కనిపించింది. పరాభూత జాతుల సౌమ సస్యం *6 তত9O-ত7 ২১:) బిటను E C' 'ാറ8 • జర్మనీకి ఎట్టి సౌకర్యాలు గ్ర )గిO-నడం ఫ్రాన్సుకు ఇష్టం లేదు. బిటను ఫాన్సుల నుమ సబడు తూన్న అభిసాయ భేదాన్ని గుర్తించి ఉపాయ శాలురైన జర్మనీవారు ఈ సదవకాశాన్ని "గా ఉపయోగించుకోడం మొదలుపెట్టారు. క్రౌన్న జర సీరియొక్క- పరవుశ త్తుననీ బ్రిటనులో సఖ్యపడడం జర్మనీకి క్షేమకరమనీ వాస్త్ర పచారn చేసేవారు, హిట్లరు మెదనుంచీ ఈఉద్దేశంలోనా. అయి ാബ് * -** SAAAAAA AAAA AAAA SAAAAAS AAAAA AAAA AAAAASLSSSMMMSSMMMS SSSSSS AAAAAS عمید నప్పటెక్ ౧F 7 లో బ్రిటను, ఫాన్సు, છ૪, ૬૭૭) ૦૭ లో ద్ర్నో సంధి సంతకం చేశారు. తమ తను ప్రస్తుత సరిహద్దులు భంగపరచకుండా "కాపాడు తామనీ, ఒండొరులవిూద బలపయోగం చేసుకోమనీ అంగీకరిచారు. ముస్సోలినీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటినుంచీ రాజ కీయూ కాన్దంలో పల్లీలు కొట్టడం మొదలుపెట్టాడు. గత యుద్ధా నంతరం మితవుండలి పక్షాన చేరినందుకు పతిఫలంగా తనకు తగినంత లూటీ దొరక లేదని ૬ટ૭) గుత ఉంది. ఇటలీ grSన ఏడ్రీ నూటిక్_(Adరalic_ఆధిపత్యంగాని, ఆఫ్రికాలో విశేషలాభౌడెకెస్ దోరక లేదు. డాల మేషియా పాంతము యుగోస్లావియాకు వెళ్లిపోయింది. కాలసీలు కాని మాం డేట్లు Cr> -22