పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"రెం:r' పOపంచయుదవూ! {-i” (Mandate. నెను కుశిన దేశాల విూద సరిపాలనాధికారము) కాని చేజ్స్క_లేదు. అందుచేత మొదటినుంచీ ఇటలీకి నానా జాత్రి సమిం ~ బ్రిగ్రస్తాగా 6వ So J. 鸚 త్రిస్చం విూరి - శ్రీ రము నిక్యదూ గ్రఫ్రి)గింది ముస్సోలి でリー నీ క్షి సా చీ; గోను సా, నూజQa తిరిగి ఉ~గ్రి దావు నీ రాన్గ _4쓰 - ω- ^1) CO --س. గాస్తూ, దీనిని నె వేర్చాలం శేు ఇర్రీ శ్రీక్షి మితులు కావాలి. Q入 અન્ન -અશ્વિમાં ** يجب کندrسجيب- منشعبيه بي. *_வ .* .میمہ , بدی یہی ہی "ατηγικ MMMMMgg AMMSDDDSLLLLLS AAAAAA منہ సారనోు సభ భాగాలన్నీ బ్రిటస్ ఫాన్సులచే తుల్లో ఉన్నా സ് O— oు, నాటిని బలప థెరాTKO చేత నెనా సCసాది ੇ ਹੋ। ముస్సో మ్రి) గ్రంు కె శ్రీ 8 న రోమక సామాజ్యానికి రూపం ఏర \డదు. ఫాన్సు () ) X«*r -8 هیات کبیر -عہیمپ-ستمبیچ * * * — )ను సెరQతప్పదు. ఇ౧ మి తవర్షం ఎక్కడదో "ర ਾਂ) ? \ Oلي مسلس l O ముస్సోసే న్నలు `, द्वज़eనంక కుతిరి గాయి . ర స్యా పేరు ఛెన్సు (~ బ్రిటనులకు కిట్టదు గనుక రషా so ੩੦,ੋਹੰੇ ਹੋ డెనూ, సీ €.) r) لاكسسسس سنگ (పజాస్వామిక పభుత్వము)లకు ఉడు కెలై ౧ చినటుc్పంది. ノ C 2/ -گسمسD } Yে ఫాసిస్టు సిస్తవమూ, కమ్ర్వానిస్తు విప్లవమూ ఒక్క-లేు పట్టాల 芭ó کـمـ - م س م سسسسسجrجع حسنيين → گسسه - -- ثلکسس سلسنگ سیسی سخ మి"ద పగూణం చేస్తాయని ముస్సోలినీప్రకటించేవ్రాడు, ప్యా


لاكسسسسد

می۔ . و به نفتحده می AMMMMMMS MMMAAA AAAA AAAAMAMSMMM ösmo אצאי مدت سهامد سياسييه * లో సఖ్సనలన మరొక లాభం కనబడింది. ఇటలీకి క్షావలసిన ーで『 جس- * * - --- برر تیمچه ముడిపదారాలు, ఆహగ పత్ర్రాలు రష్వా స సెయి మ్రొ ・一ーで下ートーー 一ーで青ヶー (ق Xలేదు. -e:S&o7יס గోధుమలకోసం అమెరిగా విూదనూ, బొగ్గుకోసం బిటన విూద ను ఆధారపడనక్కర లేదని ఇటలీ ఉహించుకుంది. నిగా శాహతమైన ఇటలీ క్రమంగా డెన్యూసీలను ద్వేషిస్తూ, పజాసభుత్వనిధానాన్ని వెక్కిరించడ) పనిగా పెట్టుకుంది. ప్తద్రో_ఆవిగ్రితమైన_వ్రుహ్ర ప్రస్తత-ఇటలీ-థ్రస్తట e.) سست عباس---------------سسسسسسس---- ఔన ౧ | నాం వౌ)ను, ఈ వు పెూూ న శ్రపదవి హౌంద డా న) יאי אי-שיא• هم مسسها ఇటT" ఖియన్ జాన్రి యు దానికి సిదంగా ఉండాలని ముస్సోలినీ (+) CᎮ SJSJSAASAASAASAASAAAS - * -9JT