పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


蠟 sa test fl *** দসন✉মনতনচনেম্য \| మో స పో కు డు ! . . . :53г. ఓ వూర్కు చూసి కొనుడు అందమే ఆనందము ! కొంత సరకు ! ہگئی۔ కౌల"వేు ద్రవ్యము !! వూమూలుధర లే !! దQవ సరnసు !!! కొత్ర జి డ్రైను !!! ) ్యమే సర్వము G త్తడిజైన్ల "కాబట్రీ అందవుగు పనితనమునకు ఆనందించి, కుట్రి సిదము"గా నుంచిన బటు 8.) ᏬᏇ {Ꭾ ᏬᏇ లను చే"కధగలకుక్" ని, విూ కాలమును, ద్రవ్యమును భద్రపరచుకొనుడు. వూ వ ద Q హనావా, గి వేరా, సిల్కు_ మస్లిన్ మొదలగు రకములలో సిద్ధపరుపబడిన, కోట్లు, పట్టోన్లు పర్డులు, పేర్వానీలు, పూనా ప్యాంట్లు, లాగులు, సెక్క- మొదలగునవి దొరకును, ముఖ్యముగా చిన్నపిల్లలకు వలయం ఫాకులు, గౌన్లు, సెక్క-స్ట, وهRوہ సైజులలో అన్ని రంగులలో దొరకును. స్త్రీలకొరకుగూడా, తయారైన സ്ത് o ● ● 4. Z 5- ש" ל, వస్రముల తెప్పించినాము. స్త్రికా పతిం గే బ్రదర్సు పెట్టింది పేరు. സ് කිං ෂී ට 7 ක దరుપે హె డాఫీసు:- సాలార్ జంగ్ బిల్డింగ్, హైదాబాద-దక్షిణ. బాంచీలు:- కింగ్సువే, పాత జేలు వీధి, శిక్రిందాబాద్, వరoKల్, థౌరం గా భాద. AAAAAAAS SSAS SSAS -9 కే గ్రంథమాల –