పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


వెండి బంగారము దగ్గర ఉన్నంత మాత్రములో వమి సౌఖ్యము? నివుణత్వముతో 3X3o నాణ్య ముగా చేయగల అంగడిలో విూవస్తువులను తయారు చేయించు కొనుడు. కబల వాయి ... " వెండి బంగారము, రవ్వల వర్షకులు, గడిలనూరము చౌరసా సులా E*బజారు, (گئے۔ 2 کسے۔ హైదాబాదు-ద حبیبدC ČS Q 下。 అనేకవిధములైన బంగారు గాజులు నెక్లేసులు, ఉంగరములు, వెండివి చిత్ర చిత్రములైన సామాన్లు, నాగరిక అలంకారము లు సిద్దముగనున్నవి. వలయునన్నచో నమ్మకముమీద, గ్యారంటీతో మియిజ్జూర్వకముగా స కాలమునకు చేయించి యివ్వగలము. ఒకమారు పరీక్షించిన వీూకే తెలియును. ధో" o యో యి క్షా క్రా సోరుછે පිට గౌలీగనాడా, హైదాచాడు-ద © حياسG పలురకములగు కల ములు ఫౌం రెుక్రా పెను క్రొగా త్రవి సరస Сro گسسه మైన ధరలకు అమ్మబడును. పాతవి చౌకగా రిపేరు చేయు బడును • ఫౌంటకాపేన్ల విూద, గ్రామఫోను రికార్డ్లమి-ద సువర్ణాకరములతో విూ పేరులను వేయించుకొనుడు. గ్రాన లెను. తెలంగాణాలోను, బ్రిటిషు ఇండియా ఆంధ్రజిల్లాలలోను, వూప్రచురణము లను అమ్ముటకు మంచికమిషనుమిద ఏజెంట్లు (ప్రతినిధులు) కావలెను. వివరములకు: వ్యవస్థాపకుడు, ఆ ౧ ధ్ర కే స రి గ్రం థ వూ ల. هسسسسسسسس