పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


-శాం: పపంచయుద్ధమా |్చ చేన్జాంKస్టీ తి జర్మనీకి ఆును Kుణంగా ఉండాలసీ కోరాడు. దీని క్షి జెక్కు- పజాస్వామికము ఒప్పకోలేదు. আS, ఫాన్సుల నైతిని నా* SS గంపపూనుకోలేదు. ఇట్లుండగా చేంబన్ అమెరికా సతీకలతో పసంగిస్తూ, “బిటను ఫాన్సులు కాని రష్వాకాని జెకోనేూ స్వాతంతం గ్రోసం యుద్ధం చెయ్యజాలన"ని అన్నాడు. ఇది తెలవగా నే హిట్లరు జెక్కు_ల పని పట్టాలని నిశ్చయించాడు. జర్మకా పతికలు జెక్కు_ రాజ్యాన్ని విపరీతం 7గా దూషించడం మొదలుపెట్టాయి. 念すもごくご జర్మనులను జెక్కు_లు అష్టకష్టాలు పెడుతున్నారని తీవప్రచారం సాగించాయి. జర్మను సైన్యాలు వ్యూహశిక ణ మిష పెట్టుకొని జెకోస్లోవేకియా సరిహద్దుల విూదికి నడిచాయి. జెక్కు సరిహద్దులవివాద జర్మనీ పడి నట్లయితే ఫాన్సు చూస్తూ ఊరుకోచ్చ ఫాన్సు తీవ హెచ్చరిక ఇచ్చింది. కధ అడ్డం తిరిగేటట్లుందని హిట్లరు తట పటూoుO కానాడు. చేంబన్ గారి సాంత్వననీతి వెంటనే ఆతని క్రి జ్ఞాపకంవచ్చింది. చేంబను గారు జెక్కు- సమస్యను అన్వ oɔɔ o 5 z: OŠ రన్సివుకా పభువును జెకోస్లోవేకియాకు పంపిం చాడు. ఈయన నూడు నెలలు సాము చేసి సు డేటకొ నాయకుని షరతులను అంగీకరించమని జెక్కు- ప్రభుత్వాన్ని బలవంతం చేశాడు. ఇంతటితో కధ ఆగితే బాగుండేది. కాని హిటరును పూర్తిగా తృప్తిపరచాలంటే సు డేటన్ జర్మను ప్రాంతమును ఆతనికి సమర్పించడమే జెకోస్లావేకియాకు క్షేమంకరవుని ෆෆර්‍ය ము పత్రిక జ్యోస్యం చెప్పింది. మళ్లీ జర్మకా-జెక్కు Ο Ο Ο