పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సమిష్టి క్షేమమే శరణ్యము. సానమేమిటంటే-జర్మనీ పపంచమహా ప్రభుత్వముల్లో ఒకటి కానాలి. దీని క్షిత గిన పజాశక్షి, శౌరోత్సాహిములూ జర్మ వ్రాr పొంగిపొర్డుతున్నాయి. ఆరంభuలో జర్మనులు వెన్న ఇచ్చి తుపాకులు అ నేనీ మ్లిని అవలంబించారు. తరువాత జర్మనీ ఎగుమతి చెయ్యాలి- లేకపోతే స్తంభించిపోవాలి: అని వ్యవహరించారు. ఈ నీతికి మూడు అంగములు ఉన్నాయి. ముడిపదార్థములను సప్లయిచేసే పాం తాలను జయించుకోడం వెుదటిది. జర్మకా మూలధనం పెట్టుబడి పెట్టడానికి, జర్మను వస్తువులు కొనడానికి అవసరమైన దేశాల విూద జర్మనుపలుకు బడిని రుద్దడం. ఈ దేశాలను సమూలంగా జయించ నక్క_ర లేదు. ఆ రాజ్యాలు జర్మ కౌ ఆజ్ఞాబద్ధులై ఛాయామాత

  • t స్వాతంత్ర్యం కలవారైనా అంగీకారమే. ఇది రెుగ వఅంగము. జర్మనీకి అవసరమైన కూలిజనాన్నికూడ అందుబాటులో పెట్టుకోవడం మూడవ అంగం. నాజీలు తము ముందుంచుకొన్న ఆర్థిక విధాన వేు జర్మకా దురాక్రమణకు ఏ భాయ బీజమైంది. కమంగా ఎగుమతులతో మాతమే జర్మనీ છે. ప్తి పశీటట్లు లేదు. జర్మని పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని న్మించుకోవాలి. దీనికి నానా దేశ విజయంతప్పదు. హిట్లరు తన విజయ డిండిమను మోగించడానికి ఇంకా సాహసించడం లేదు. తరువాత తరు వాత ఆతడు బహిరంగంగానే ఇట్గా చెప్పాడు. “ఎగుమతులు నూతమే జర్మనీ కష్టాలను గుక్కి ంచ లేవు. జర్మనీకి (N’’ද්‍රි. * SeD Op B-oনত কং) • P? జర్మనీకి ముడిపదార్గాలు ఆహారపదాగ్గాలు

GᎮ جسمبر ! నిరంతరంగా సస యిచేసే భూభాగములీను జర్మనీ బలా ల్కౌ or» 5 O ক্ষেত రాబట్టుకోవాలి. జర్మనీ విజయ క్రౌం&ును డెమాస్త్ర wy「Fー