పుట:రమ్యా లోకము.pdf/3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిప్రతాయన్తాం వాచః నిమిత వివిధార్థామృతరసాః
న సాదః కర్తవ్యః కవిభిః అనవద్యే స్వవిషయే,
పరస్వాదానేచ్ఛా విరత మనసః వస్తు సుకవేః
సరస్వ త్యేవైషా ఘటయతి యథేష్టమ్ భగవతీ.
శ్రోత్రాదీ నీంద్రీయూ ణ్యన్యే
సంయమాగ్నిషు జుహ్వతి,
శబ్దాదీ న్విషయా నన్య
ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి.