పాహీ! శంకరా! (పద్యం)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిత్రం: కాళహస్తి మహత్మ్యం (1954)

రచన: తోలేటి

గానం: ఘంటసాల

సంగీతం: ఆర్.సుదర్శనం, ఆర్.గోవర్ధనం


పాహీ శంకరా! మాం పాహీ శంకరా!

దీనాళి రక్షించు దేవ దేవా! |దీనాళి|

నా గతి నీవయ్య దేవ దేవా! |నా గతి|

పాహీ శంకరా! మాం పాహీ శంకరా!


దేవా! దివ్య కృపాకరా భవహరా! దీనావనా శంకరా!

నీ వాల్లభ్య బృహంచలామృత ఝరుల్ నీ పుత్రుపై జల్లగా

భావాతీత మనోజ్ఞ నేత్రములు విస్ఫారించినావా ప్రభో!

సేవా భాగ్యము కల్గజేయుమా దయన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!