పరిశోధన పత్రిక/సంపుటము 1/సంచిక 3, 1954/వ్యావహారిక భాషావాదం : శ్రీ శాస్త్రిగారి తోడ్పాటు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వ్యావహారిక భాషావాదం : శ్రీ శాస్త్రిగారి తోడ్పాటు

శ్రీ గిడుగు వెంకటసీతాపతిగారు.

పుట:Parishodhana sanputi1 sanchika3 Aug-sep 1954.pdf/34 పుట:Parishodhana sanputi1 sanchika3 Aug-sep 1954.pdf/35 పుట:Parishodhana sanputi1 sanchika3 Aug-sep 1954.pdf/36 పుట:Parishodhana sanputi1 sanchika3 Aug-sep 1954.pdf/37

జానపద సాహిత్యోద్ధారకుడు

శ్రీ వేటూరి ఆనందమూర్తిగారు.