పరిశోధన పత్రిక/సంపుటము 1/సంచిక 3, 1954/వైద్య ప్రపంచం విభ్రాంతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వైద్య ప్రపంచం విభ్రాంతి

డాక్టర్ గాలి బాలసుందరరావుగారు.

శాస్త్రిగారితో నా పరిచయం

శ్రీ తాపీ ధర్మారావుగారు.