పరిశోధన పత్రిక/సంపుటము 1/సంచిక 3, 1954/దేశి సాహితి సొంపు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేశి సాహితి సొంపు

పుట:Parishodhana sanputi1 sanchika3 Aug-sep 1954.pdf/28 పుట:Parishodhana sanputi1 sanchika3 Aug-sep 1954.pdf/29

ద్విపద వాజ్మయము - శాస్త్రిగారి సేవ

శ్రీమతి బి. ఆదిలక్ష్మిగారు.