పరిశోధన పత్రిక/సంపుటము 1/సంచిక 3, 1954/గాథా సప్తశతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గాథా సప్తశతి

కొన్ని గాథలకు శాస్త్రిగారి అనువాదములు.

కట్టు కథలు