పరిశోధన పత్రిక/సంపుటము 1/సంచిక 3, 1954/అనుక్రమణిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అనుక్రమణిక

మనవి మాటలు

భాషా వికాసము : శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు

ఆంధ్రవాజ్మయ ప్రభాకరుడు : శ్రీ నిడదవోలు వెంకటరావుగారు

మహాపరిశోధకుడు : శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మగారు

రెడ్డిరాజ్య సంశోధనకు శాస్త్రిగారు వేసిన పునాది : శ్రీ నేలటూరి వెంకటరమణయ్యగారు

అమృతమూర్తి : శ్రీ నార్ల వెంకటేశ్వరరావుగారు

మానవత్వప్రపూర్ణులైన మనశాస్త్రిగారు : విద్వాన్ విశ్వంగారు

వైద్యప్రపంచం విభ్రాంతి : డాక్టర్ గాలి బాలసుందరరావుగారు

దేశసాహితి సొంపు : శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు

ద్విపద వాజ్మయము - శాస్త్రిగారి సేవ : శ్రీమతి బి. ఆదిలక్ష్మిగారు

వ్యావహారిక భాషావాదం - శ్రీశాస్త్రిగారి తోడ్పాటు : శ్రీ గిడుగు వెంకటసీతాపతిగారు

జానపదసాహిత్యో  : శ్రీ వేటురి ఆనందమూర్తిగారు

ముద్దరాజు రామన - కవిసంజీవని : శ్రీ రావూరి దొరస్వామిశర్మగారు

శాస్త్రిగారి ఖండకావ్యాలు : శ్రీ దివాకర్ల వేంకటావధానిగారు

గాథాసప్తసతి : శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు

కట్టుకథలు : శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు

చిన్నిమార్పులతొ చెన్నైనపాఠాలు : శ్రీ తిరుమల రామచంద్ర

సంస్కృతరూపకాలు - శాస్త్రిగారి అనువాదాలు : శ్రీ బులుసు వెంకటరమణయ్యగారు

వర్ణనవిధానంలో పెద్దన సంయమనం : శ్రీ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులుగారు

రాజరంజని విద్యావిలాస నాటకం : శ్రీ ఎస్. వి. జోగారావుగారు

వేటూరివారి చాటువులు : శ్రీ వేమూరి సీతారామశాస్త్రిగారు

శరణార్థి : శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు

వేటూరివారి పీఠికలు : శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణగారు

ఆచార్యసత్తముడు : శ్రీ తిమ్మావజ్ఝల కోదండరామయ్య

తొలి తెలుగు కవయిత్రి : శ్రీ బాణగిరి రాజమ్మగారు

శాస్త్రిగారి సరదాలు : శ్రీ కంభంపాటి సత్యనారాయణశ్రేష్ఠిగారు

లీలావతీ గణితము : వల్లభార్యుడు