నృసింహపురాణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

నృసింహపురాణము

ఎఱ్ఱాప్రగడ ప్రణీతము

చెన్నపురి:

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వారిచేఁ

బ్రకటితము.

1924.