నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీ నామమే మాకు నిధియు (రాగం: ) (తాళం : )


నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము

నీ నామమే ఆత్మ నిధానాంజనము


నమో నమో కేశవ నమో నారాయణ

నమో నమో మాధవ నమో గోవింద

నమో నమో విష్ణు నమో మధుసూదన

నమో త్రివిక్రమ నమో వామనా


నమో నమో శ్రీధర నమో హృషీకేశ

నమో పద్మనాభ నమో దామోదర

నమో సంకర్షణ నమో వాసుదేవ

నమో ప్రద్యుమ్న తే నమో యనిరుద్ధా


నమో పురుషోత్తమ నమో యధోక్షజ

నమో నారసింహ నమోస్తు యచ్యుత

నమో జనార్దన నమోస్తు ఉపేంద్ర

నమో శ్రీ వేంకటేశ నమో శ్రీకృష్ణా