నా కలం - నా గళం/తొలిపేజీలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా కలం - నా గళం

(ఆత్మ కథనం)
"పద్మశ్రీ"

డాక్టర్‌ తుర్లపాటి కుటుంబరావు

శ్రీ సుందర శేషమాంబ పబ్లికేషన్స్‌
విజయవాడ - 520 010

"నా కలం - నా గళం" (ఆత్మకథనం)

"పద్మశ్రీ" తుర్లపాటి కుటుంబరావుప్రధమ ముద్రణ : 2012 ఫిబ్రవరి
ప్రతులు: 2000
మూల్యం: రూ 100ప్రచురణ: శ్రీ సుందర శేషమాంబ పబ్లికేషన్స్‌
విజయవాడ - 520 010


ముద్రణ: విశ్వాటైప్‌ ఇనిస్టిట్యూట్
కాంగ్రెస్‌ ఆఫీస్‌ రోడ్‌
విజయవాడ - 520 002