ధనాభిరామము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

శ్రీ సూరనకృత

ధనాభిరామము

చెన్నపురి:

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వారిచేఁ

బ్రకటితము.

All Rights Reserved.Printed By

V. VENKATESWARA SASATRULU & SONS

of V. RAMASWAMY SASTRULU & SONS

AT THE 'VAVILLA' PRESS, MADRAS. - 1950