తెలుగు కావ్యములు/విషయసూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

CONTENTS.

Sri Rama Dandakamu 1

Stanzas from Sri Kodanda Rama Satakamu &c... 50

Sri Raghunayaka Satakamu... 65

Stanzas from Sri Venkatesa Satakamu... 90

Sri Kesava Satakamu ...... 96

Sri Krishna Satakamu... 128

Stanzas from Sri Simhagiri Satakamu... 143

Sri RagbavaRama Satakamu. 148

విషయసూచిక

శ్రీ రామ దండకము

శ్రీ కోదండరామ శతకము మొదలగు వానిలోని పద్యములు

శ్రీ హరి రమేశ పద్యములు

శ్రీ రంగేశ్వర పద్యములు

శ్రీ సింహాచలాధీశ్వర పద్యములు

శ్రీ రఘునాయక శతకము

శ్రీ వేంకటేశ శతకములోని పద్యములు

శ్రీ కేశవ శతకము

శ్రీ కృష్ణ శతకము

శ్రీ సింహగిరి శతకములోని పద్యములు

శ్రీ రాఘవ రామ శతకము