తెలుగువారి జానపద కళారూపాలు/ప్రజలకు సూక్తులు చెప్పే ఫకీరు వేషాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

ప్రజలకు సూక్తులు చెప్పే ఫకీరు వేషాలు


ఫకీర్లు ముస్లిం కులంలో ఒక తెగ. వీరు ముస్లిములనే యాచిస్తారు. ఆల్లాను సంస్మరిస్తూ, ఆల్లాకే నాం జపిస్తూ, ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ముస్లిములను ఆశీర్వదిస్తారు. కళారూపాలనీ ప్రథమంలో ఒకందుకు ఏర్పడినా తరువాత అవి వివిధ రీతులుగా ఎలా పరిణామం చెందాయో ఈ పఖీరు వేషాలు కూడ అంతే.

వీరు ఒక పెద్ద కంజిరాను చేతిలో ధరించి తలకు పెద్ద తలపాగా చుట్టి, మెడలో ఫకీరు పూసలను ధరించి మొలకు లుంగీలను ధరిస్తారు. ఈ వేషాల్లో అయిదారుగురు వస్తారు. ఉరుదూ యాసలో తెలుగు మాట్లాడుతారు. జీవాత్మ, పరమాత్మల గురించి చెపుతూ తన్వుకీ ప్రాణాన్కీ వున్న స్నేహం గొప్పది. ఒకదాన్కీ బాధా వస్తే, మరొకదాన్కీ బాధా కల్గుతుంది. అదీ దోస్తీ .... అలాగే దేహాన్ని గురించి చెపుతూ, ఒక అడవికి బోయి చిల్కా తెస్తాం, పందరంలో పెట్టి పళ్ళు పప్పులూ పెడ్తాం, అది మనల్ని నమ్మిందీ కదా, అని దాన్ని నమ్మి సంతోష పడ్డాం. కాని పంజరం తెరిచీ వున్న వేళా అది ఎవరికీ చెప్పకుండా జంగిలీకి ఎగిరిపోద్ది. ఈ దేహమనే పంజరం నుంచీ జీవమనే సిల్క హట్టాగే ఎగిరిపోద్ది. ఇలాగ లోకంలోని సామాన్య వుపమానాలతో ఎన్నో విషయాలు చక్కగా చెపుతారు.

ప్రతి జట్టుకూ ఇద్దరు ముగ్గురు పాట పాడుతూ వుంటే, మిగిలిన ఇద్దరూ అల్లాకేనాం అని వంత పలుగుతారు.

ఉదాహరణకు:

పాడి పంటల్ సల్ గుంఘాలి ॥అల్లాకే నాం॥
తల్లీ పిల్లల్ సల్ గుండాలి ॥అల్లాకే నాం॥

తండ్రీ కొడుకుల్ సల్ గుండాలి॥అల్లాకే నాం॥
హిండు ముస్లింలంతా ॥అల్లాకే నాం॥
వారు హేకం కాలాలండి ॥అల్లాకే నాం॥

TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

అంటూ పాడుతూ, మద్ఖ మధ్య రక్తి కోసం కర్రతో చేయ బడ్డ ఒక విధమైన కిర్రు శబ్దం వచ్చే దానిని చేతిలో ధరిస్తారు. కాలేజీ హైస్కూలు విద్యార్థులు వారి వారి స్కూలు వుత్సవాల్లో ఈ కళారూపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ

TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

వుంటారు. ఈ కళా రూపాన్ని ఆంధ్ర ప్రజా నాట్య మండలి హిందూ ముస్లిం మత సామరస్యం కొరకు వినియోగించి ఆంధ్ర ప్రజలలో విశేషంగా ప్రచారం చేశారు.

TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu