తెలుగువారి జానపద కళారూపాలు/పాండవులవారు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాండవులవారు

మాహాభారతగాథను అద్భుతంగా గానం చేస్తూ జీవించే ఒక తెగ హైదరాబాదు ప్రాంతంలో వుంది. ఈ తెగలోని పురుషు లందరూ పాండవుల గాథను అత్యద్భుతంగా గానం చేస్తారు. పాండవుల గాధను గానం చేయడం వల్ల వీరిని పాండవులవారని పిలుస్తూ వుంటారు. మహాభారత గాథలను మినహా మరే గాధలను గానం చేయరు. పురుషులు గానం చేస్తే వీరి స్త్రీలు పురుషులకు, స్త్రీలకు, పిల్లలకు పచ్చ బొట్లు పొడిచి డబ్బును సంపాదిస్తారు. వీరు ఒక్క తెలంగాణాలో తప్పా ఇతర ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడా కనిపించరు.