తెలుగువారి జానపద కళారూపాలు/పగలేసిగాళ్ళు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పగలేసిగాళ్ళు

రాయలసీమ ప్రాంతంలో పగటి వేష గాళ్ళను పగలేసి గాళ్ళని పిలుస్తారని తమ జానపద కళాసంపదలో దోణప్ప గారు ఉదహరించారు. వీరు కూడా విప్రవినోదులు లాంటివారు.

TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

దొర వేషం " దొరసాని వేషం", "వడ్డెర వాడు", "బ్రాహ్మణ వితంతువు " మొదలైన వేషాలను ధరించి చమత్కారమైన మాటల తీరుతో ప్రజలను ఆనందింపచేస్తారు.

వీరికి ఒక వూరూ వాడా అని వుండదు. దేశ సంచారం చేస్తూ సంవత్సరానికి కొక సారి వార్షికంగా వచ్చి ప్రదర్శనలిచ్చి పారితోషికాలు పొంది వెళతారు.

ధరించే ఆ యా పాత్రల నడక, మాట యాస, భాషా ఉచ్ఛారణ వారికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య. ప్రతి వేషాన్నీ తీర్చి దిద్దుకుని సహజత్వం వుట్టి పడేలా వుండే అలంకరణ వస్తు సామాగ్రిని వారే సమకూర్చుకుంటారు. ఎవరు ఏ మాట మాటాడినా పరిహాస దరహాసంతో సమాధానా లిస్తారు.