తాతా చరిత్రము/పారిభాషిక పదసూచి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

 • అనుబంధపరిశ్రమ - Auxiliary industry
 • అయోమయము - Permeated with iron
 • ఆర్ధికోన్నతి - Economic uplift
 • కీలకపుపరిశ్రమ - Key industry
 • ఖనిజశాస్త్రము - Mineralogy
 • గ్రాహకస్థానము - Receiving station
 • చోదకశక్తి - Driving power, mechanical energy
 • జనకయంత్రము - Generating plant
 • జలవిద్యుచ్ఛక్తిశాల - Hydro-Electric Works
 • నౌకాపరిశ్రమ - Shipping business
 • పాతాళగంగనూతులు - Artesian wells
 • పారిశ్రామికప్రతిభ - Industrial genius
 • పారిశుధ్యశాస్త్రము - Sanitary science
 • పుంజీపతులు - Capitalists
 • పురనిర్మాణపద్ధతులు - Town planning schcmes
 • పౌరసేవ - Civic service
 • బహుళోత్పత్తి - Mass production
 • భూతత్వజ్ఞులు - Geologists
 • భౌతికశాస్త్రము - Physical science
 • యంత్రవాస్తువిద్య - Mechanical engineering
 • లోహయంత్రశాల - Iron and steel works
 • లోహవాస్తుశాస్త్రము - Metallurgical engineering
 • విజ్ఞానాలయము - Science institute
 • విజ్ఞులు - Experts
 • సాంఘికశాస్త్రము - Sociology
 • సార్వజనికనగరము - Cosmopolitan city
 • సుంకములు - Customs duties


__________