చింతామణి మాసపత్రిక/సంపుటము 2/ఆగష్టు 1892/మూఢుల కారోగ్యవిషయము బోధించుట మనకు ధర్మము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మూఢుల కారోగ్యవిషయము బోధించుట మనకు ధర్మము.

పుట:Chintamani Vol 2 August 1892.pdf/49