చింతామణి మాసపత్రిక/సంపుటము 2/ఆగష్టు 1892/ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search