ఘటికాచలమాహాత్మ్యము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ

ఘటికాచల మాహాత్మ్యము

తెనాలి రామకృష్ణకవి కృతము

సంపాదకుడు

డా॥ కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి

తెలుగుశాఖ, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాదు.

ప్రచురణ

ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి

కళాభవనము, సైఫాబాదు, హైదరాబాదు-4.