గోలకొండ కవుల సంచిక/కవిపరిచయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf
పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/400

కవి పరిచయము

శ్రీ శ్రీ శ్రీకృష్ణ బ్రహ్మతంత్ర పరకాల యతీంద్ర మహాదేశికులవారు

2. కీ. శే. హోసదుర్గం వేదాంతాచార్యులు గారు


3. సుదర్శన తిరుమలాచార్యులు


4. కీ. శే. హోసదుర్గం కృష్ణమాచార్యులు గారు


5. ఆచి రాఘవాచార్య శాస్త్రులు


6. వారణాసి రామయ్యగారు హరిదాసు


7. శ్రీ వెల్లాల శివరామ శర్మ


8. శ్రీ పత్రి సత్యనారాయణ శాస్త్రిగారు


9. సిరివెల్లి విశ్వనాధశాస్త్రి గారు

10. వలిపె వేంకటరావుగారు వకీలు


11. కీ. శే. బుక్కపట్టణం శ్రీనివాసాచార్యులు గారు


12. కంబము వీరరామయ్య గారు


13. ఒద్దిరాజు లక్ష్మీనరసింహరావు గారు

14. పుల్లగుమ్మి శ్రీనివాసాచారి గారు


15. నంబాకం రాఘవాచార్యులు గారు


16. చక్రహరి నరసరాజుగారు


17. ఆవుల పురుషోత్తమదాసు గారు


18. మాటేటి వరవరరావుగారు


19. శ్రీ ధర్మవరము మణిమణి హరిగోపాల సూరిగారు


20. కీ. శే. కొండా యల్లయ్యగారు


21. జొన్న ఎల్లారెడ్డిగారు


22. అర్చకం పెరుమాళ్లాచార్యులుగారు


23. కొండపర్తి వీరమల్లుగారు


24. చాగంటి భాస్కరలింగము గారు


25. ముదల్‌ఘర నరహరిరావు గారు

26. అత్తలూరు విశ్వనాధ శాస్త్రి గారు


27. వట్టెము పాపకవిగారు


28. మరితాటి వేణుగోపాలాచార్యులుగారు


29. కవితార్కికసింహాచార్యులు గారు


30. శిలిగం జగన్నాధంగారు


31. మేల్నాటి లక్ష్మయ్యగారు


32. కీ. శే. రజాఅల్లి లక్ష్మణరాయడు గారు


33. రంగానందస్వామి గారు


34. గుండ్లా రాజమౌళి గారు


35. కీ. శే. కేశవపట్నం నరసయ్య గారు


36. యస్. బి. రాములుగారు

37. భట్టరాజు రామకృష్ణయ్య గారు


38. ధప్పూరి సత్యనారాయణాచార్యులు గారు


39. శ్రీరామార్చాల రామాచార్యులు గారు


40. కీ. శే. అక్షింతల సింగరశాస్త్రి గారు


41. కే. యామునాచార్యులుగారు


42. మార్చాల రంగాచార్యులుగారు


43. కీ. శే. కాళ్లూరి రాజేశ్వరరావుగారు


44. కీ. శే. వేంకటగిరి రామాచార్యులు గారు


45. శ్రీ ముడుంబ రామానుజాచార్యులు గారు

46. తిరువాయిపేట రంగయ్య సూరిగారు


47. విఠాల చంద్రమౌళిశాస్త్రి గారు శతావధాని


48. శ్రీ జ్ఞానమాంబగారు


49. ఉత్పల వేంకటరావుగారు


50. ముదిగొండ విరూపాక్షకవిగారు


51. కీ. శే. శ్రీధర కృష్ణశాస్త్రిగారు


52. కీ. శే. కోట్రిక పుల్లయ్యగారు


53. లక్ష్మణసింగుగారు


54. అయిల్నేని గోపాలరావు గారు


55. బి. లక్ష్మీనరసమ్మ గారు

56. బచ్చు రామన్న గుప్తగారు


57. భాగవతము సీతారామశర్మగారు


58. ముదిగొండ వీరేశలింగ శాస్త్రిగారు


59. సముద్రాల రామానుజాచార్యులు గారు


60. ఘంటబట్ల వేంకట భుజంగ కవిగారు


61. రంగనాథాచార్యులు గారు


62. విక్రాల వేంకటాచార్యులుగారు


63. వలివెల వేంకటఅప్పారావుగారు

64. కీ. శే. గడ్డం రామదాసకవిగారు


65. నెమిలికొండ శ్రీరంగాచార్య శాస్త్రిగారు


66. కీ. శే. మఠం రామయ్య గారు


67. జములాపురము వేంకట రామారావుగారు


68. కీ. శే. పదిరెలక్ష్మణశాస్త్రిగారు


69. శ్రీ శాస్త్రుల వారి అనంతరామ శర్మగారు

70. ఏ. నరసింహారావు గారు


71. టి. పాండురంగయ్య కవి గారు


72. కీ. శే. చెన్నమాధవుని పెరుమాళ్ల రాజుగారు


73. కీ. శే. గంగు కృష్ణదాసు గారు


74. శ్రీ కొండవల్లి రామచంద్రరావు గారు


75. ఉమాపతి నాగయ్యగారు


76. కీ. శే. చక్రహరిఅచ్యుత రాజుగారు


77. శివదేవుని వీరభద్ర శాస్త్రిగారు


78. ఖండేరావు రామారావుగారు


79. బండి వేంకటరామారెడ్డి గారు


80. గజవల్లి హనుమత్కవిగారు


81. నేతి రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు


82. పుల్లగుమ్మి అహోబలాచార్యులుగారు


83. కీ. శే. వేంకటేశ్వరరావు గారు

84. భట్టు అచ్యుతరాజు గారు


85. రాజా వేంకట శ్రీనివాసరావు గారు


86. కందాళ శఠగోపాచార్యులు గారు


87. ఆకుల లక్ష్మీనారాయణ గారు


88. నల్లాని చక్రవర్తుల వేంకటపెన్న రంగాచార్యులు గారు


89. మెడిసెట్టి బృహస్పతిరావు గారు


90. కీ. శే. ఆర్తి నమ్మాళ్వారు గారు


91. చంద్రమౌళిగారు


92. శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీమదభినవ రంగనాథ బ్రహ్మతంత్ర పరకాలస్వాములవారు


93. ఆచ్చి నరసింహాచార్యులుగారు


94. శ్రిగుండా కేశవులుగారు

95. కీ. శే. శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజికాచార్య శ్రీవాగీశ బ్రహ్మతంత్ర పరకాలయతీంద్రుపాలరు


96. ఆచి వేంకటనృసింహాచార్యులుగారు


97. కీ. శే. హొసదుర్గం శ్రీనివాసరాఘవాచార్యులు గారు

98. కో. క. అణ్ణన్ సంపత్కుమారాచార్యులుగారు


99. రంగధామ నాయుడుగారు


100. గోవర్ధనం నారాయణాచార్యులుగారు


101. ఖండవల్లి నరసింహశాస్త్రిగారు


102. భవానీసింగ్ ఠాకూరుగారు


103. అంబటిలక్ష్మీనరసింహరాజుగారు


104. దేవులపల్లి వేంకటాచలపతిరావుగారు


105. సిద్దప్ప రాజయోగి గారు

106. జి. యం. దేవీ ప్రసాసు గారు


107. శ్రీరాముల లక్ష్మీనారాయణ గారు


108. ఇబ్బనూరు చంద్రయ్య గారు


109. పైడిమఱ్ఱి వేంకటసుబ్బారావుగారు


110. నేరళ్ల వేంకటాచార్యులుగారు


111. కీ. శే. అమరచింత రామచంద్రకవిగారు


112. శ్రీమతి లక్ష్మీబాయిగారు


113. రెవరెండ్ యం. వై. జీవరత్నం గారు


114. పుతుంబాక దుర్గాప్రసాదరావుగారు


115. పులిపాక మహానంది శాస్త్రిగారు


116. చిలుకమఱ్ఱి వేంకటనృసింహాచార్యులుగారు

117. [1] శ్రీకొండపల్లి గోపాలరావుగారు [2] శ్రీహరి రామలింగశాస్త్రిగారు


118. కీ. శే. కర్నమడకల అనంతాచార్యులుగారు


119. జాజాల వాసుదేవశర్మగారు


120. ఉదయరాజు శేషగిరిరావుగారు బి. ఏ.


121. గంధము వేంకట నరసింహాచార్యులుగారు


122. కీ. శే. అన్నగారి వేంకట కృష్ణారాయడుగారు

123. చిదిరెమఠము వీరయ్యగారు


124. పెండ్యాల హనుమచ్చర్మగారు


125. నల్లాన్‌చక్రవర్తి ప్రతాప రాఘవాచార్యులుగారు


126. ముదిగొండ బ్రహ్మయ్య లింగంశాస్త్రిగారు


127. మేల్నాటి రంగయ్యగారు


128. వెల్లాల సదాశివశాస్త్రులవారు

129. చిదిరె రాజేశ్వరరావుగారు


130. అమరవాది వేంకటనృసింహాచార్యులుగారు


131. ఏటూరి సత్యనారాయణ గారు


132. మాటేటి గోపాలరావు గారు


133. ముసిపట్లపట్టాభిరామ రావుగారు


134. వీరవల్లి నృసింహాచార్యులుగారు


135. కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రిగారు


136. గండూరు వేంకటశర్మగారు


137. వనం సీతారామ శాస్త్రిగారు


138. గొబ్బూరు సంజన్న గారు


139. భావి కృష్ణశాస్త్రిగారు


140. ఆర్తి కిష్టయ్యగారు


141. రంగరాజు వేంకట కిషన్‌రావుగారు

142. తూము వరదరాజులుగారు


143. పులిజాల గోపాలరావుగారు


144. అయితరాజు కొండల్ రావుగారు


145. అమరచింత పద్మనాభయ్యగారు


146. బొమ్మకంటి యోగానందరావుగారు


147. చిదిరె లక్ష్మణశాస్త్రి గారు


148. నరహరి గోపాలాచార్యులుగారు


149. తిరుమలబుక్కపట్నం రంగాచార్యుల గారు


150. మోటుపల్లి కృష్ణమాచార్యులుగారు


151. ఆత్మకూరు అంజనిదాసుగారు


152. వైద్యం రాజారాంగారు


153. కందాళ లక్ష్మణాచార్యులుగారు


154. బి. కృష్ణదేశికాచార్యులుగారు

155. శ్రీరాణీ వేంకటలక్ష్మాయమ్మ సర్ దేశాయిగారు


156. గొట్టుపర్తి సుబ్బారావు గారు


157. కే. రామచక్రంగారు


158. పూజారి సోమలింగంగారు


159. రెడ్డిసెట్టి హనుమద్దాసు గారు


160. కీ. శే. రూబ్ఖానుపేట రత్నమ్మ గారు


161. గుండా ముక్తిలింగముగారు


162. వ్యాపర్ల మహబూబలీ గారు


163. పేరక రామానుజాచార్యులుగారు


164. నలంతిఘళ్ చక్రవర్తులఠంయాల సింగరాచార్యులు గారు

165. ఒద్దిరాజు రాఘవరంగారావుగారు


166. నలంతిఘల్ చక్రవర్తుల ఠంయాల లక్ష్మీనృసింహాచార్యులుగారు


167. విద్వాన్ గోవర్ధన అళహసింగరాచార్యులుగారు


168. వేలూరు మాణిక్యరావు గారు


169. కే. వీ. నరసింహాచార్యులుగారు


170. కవి రంగదాసుగారు


171. శిరిసినహల్ కృష్ణమాచార్యులుగారు


172. సముద్రాల లక్ష్మీనృసింహాచార్యులుగారు


173. టీ. కృష్ణశాస్త్రిగారు


174. నేరళ్ల వేంకటాచార్యులుగారు

175. పరవస్తు నంబెరుమాళ్లుగారు


176. పల్లా చంద్రశేఖరశాస్త్రిగారు


177. ఆవునూరు వేణుగోపాలరావుగారు


178. శ్రీ హెచ్. గుండేరావుగారు వాచస్పతి


179. శేషభట్టర్. వేంకటరామానుజాచార్యులుగారు


180. యం. రామకృష్ణారావుగారు


181. కీ. శే. వడగం రాజేశ్వర రావుగారు


182. కీ. శే. బెల్లముకొండవేంకటాచార్యులు గారు


183. ఓరుగంటి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రులుగారు


184. గోవర్ధన సింగరాచార్యులు గారు


185. యం. ఉమామహేశ్వర రావుగారు


186. నల్లాన్‌చక్రవర్తుల ప్రతాపం రాఘవాచార్యులు గారు

187. పస్పుల కోవూరు భరతయ్యగారు


188. [1] ఏలూరు సత్యనారాయణ రావుగారు [2] బోయినేపల్లి రంగారావుగారు


189. బూర్గులరామకృష్ణారావుగారు బి. ఏ. ఎల్ ఎల్. బి.


190. కే. యస్. జాషువాగారు


191. అజ్మతుల్లాగారు


192. కూడవెల్లి శ్రీనివాసరావుగారు


193. రంగరాజు వేంకట ధర్మారావుగారు


194. బాలసరస్వతి కందాళ వేంకట నరసింహాచార్యులుగారు


195. సోమరాజు ఇందుమతీబాయిగారు


196. కీ. శే. కోదాటి రామకృష్ణారావుగారు బి. ఏ.


197. బోయ్నిపల్లి విశ్వనాథరావుగారు


198. పల్లా రామచంద్రశర్మగారు

199. తాటిపర్తి గోపాలాచార్యులుగారు


200. చెన్నమరాజు కొండలరావుగారు


201. బీ. కే. వేంకటాచార్యులుగారు


202. వేంకటరామకృష్ణ కవులు


203. చెన్నమరాజు వేంకటేశ్వర రావుగారు


204. రాఘవనగరం రామసింహముగారు


205. అభినవపాణిన్యాచార్య నరసింగశాస్త్రిగారు


206. కీ. శే. వేంకటపౌండరీకయాజులవారు


207. కీ. శే. శ్రీకృష్ణానంద భారతీదేశికులవారు

208. ఎం. వి. మాధవరావుగారు


209. కీ. శే. శ్రీరామకవచం కృష్ణయ్యగారు


210. చకిలం శ్రీనివాసశర్మగారు


211. కీ. శే. షబ్నవీసు వేంకటరామనరసింహారావుగారు


212. మరింగంటి సీతారామానుజాచార్యులుగారు


213. పాటుకూరు అనంతరామయ్యశర్మగారు


214. నలంతిఘల్ చక్రవర్తుల ఠంయాల వేంకట నృసింహాచార్యులుగారు


215. శేషంజగన్నాథాచార్యులుగారు


216. కీ. శే. దొంతిరెడ్డి పట్టాభిరామారెడ్డిగారు


217. కవిసార్వభౌమ శతావధాని వరకూరు వేంకటశాస్త్రిగారు


218. కీ. శే. రంగాపురము వాడాల నరసింహముగారు


219. శ్రీ రామకవచం అనంతశాస్త్రిగారు

220. చొల్లేటి నరసింహ శాస్త్రిగారు


221. కే. వి. పురుషోత్తమరావుగారు


222. జి. రాధాకిషన్‌గారు


223. కీ. శే. అవధానము శేషశాస్త్రిగారు


224. గార్లపాటి రాఘవరెడ్డిగారు


225. మాడభూషణం దేశికాచార్యులుగారు


226. యామవరం వేంకటరాజశర్మగారు


227. చిరుమఱ్ఱి నారసింహకవిగారు


228. కేశవపంతుల వేంకట నరసింహశాస్త్రిగారు


229. కీ. శే. యాముజాల వేంకటశాస్త్రిగారు

230. కీ. శే. గంగా లక్ష్మన్నగారు


231. కీ. శే. మేడిసెట్టివీరాస్వామిగారు


232. తుమ్రుగోటి సోమశేఖరకవిగారు


233. బి. వి. రామరాజుగారు


234. అలువాల శేషయ్యగారు


235. పోతంశెట్టి బాలయోగిగారు


236. కొత్వాలు రామరాట్‌గారు


237. కీ. శే. చెన్నమాధవ వేంకటరామరాజుగారు

238. తిరువరంగం పాపయ్యశాస్త్రిగారు


239. బాలకవి అమరవాది వేంకట నరసింహాచార్యులు


240. తిరుమలపంచాంగం వేంకటాచార్యులుగారు


241. కీ. శే. కాళ్లూరు సీతారామరావు జమీందారుగారు


242. జాతకమార్తాండ ఆరుట్ల వేంకట నృసింహాచార్యుల గారు


243. పి. వి. వరదాచార్యులుగారు


244. వెలికట్టె నరసింహాచార్యులుగారు


245. చింతామణి నరసింహాచార్యులుగారు


246. చక్రహరి నారాయణభట్టుమూర్తిగారు


247. వానమాముల జగన్నాథాచార్యులుగారు


248. వానమాముల వరదాచార్యులు

249. శివరామ సిద్దాంతిగారు


250. డాక్టరు పింగిలి లింబాద్రిరెడ్డి


251. బి. వీ. శ్యామరాజుగారు


252. కందాడ నరసింహాచారిగారు


253. ఒద్దిరాజు గోపాలరావుగారు


254. యామవరము రామశాస్త్రిగారు


255. రాళ్లబండి రాఘవయ్య గారు


256. కీ. శే. కడకుంట్ల పాపశాస్త్రిగారు


257. సురవరము ప్రతాపరెడ్డి గారు బి. ఏ. బి. ఎల్.

258. కీ. శే. గుడిమంచి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు


259. వనం వేంకటనరసింహారావు గారు


260. శ్రీకిడాంబివాదికేసరి శృంగారం కృష్ణాచార్యులుగారు


261. గొబ్బూరు నృసింహాచార్యులుగారు


262. కీ. శే. రంగరాజు కేశవరావుగారు


263. కీ. శే. గాదె రామచంద్రరావుగారు


264. కీ. శే. దీక్షితుల నరసింహశాస్త్రిగారు


265. ఇ. రాజయ్యగారు

266. బెల్లంకొండ నరసింహాచార్యులుగారు


267. బో. ఆండాళమ్మగారు


268. గవ్వా అమృతరెడ్డిగారు


269. నీలకంఠ చంద్రమౌళీశ్వర కవులు


270. గంగుల శాయిరెడ్డిగారు


271. వెంకటరాజన్న అవధానిగారు


272. వి. లక్ష్మీదేవమ్మగారు


273. నిర్మల శంకరశర్మగారు


274. క. హే. సత్యనారాయణ రావుగారు


275. రేమిడిచర్ల వేంకటకృష్ణారావు గారు

276. గవ్వా జానకిరామరెడ్డి గారు


277. జొన్నలగడ్డ హనుమంతురెడ్డి గారు


278. ఊటుకూరు సూర్యనారాయణ రావుగారు


279. పులిగోటి ఆనందమాంబగారు


280. తిరువాయిపేట రంగకవి గారు


281. పులిజాల వేంకట రంగారావు గారు


282. ఆరిగె రామస్వామిగారు


283. కే. సీతాపిరాట్టమ్మగారు


284. వడగం రాజేశ్వరరావు గారు


285. మొలుగు నరసింహచార్యులు గారు


286. ఆచి వేంకటాచార్యులు గారు


287. వట్టెము నరహరికవి


288. బి. విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు


289. తోపువేంకటాచార్యులుగారు


290. టి. ధర్మయ్యాచార్యులు గారు


291. చిదిరెమఠము వీరభద్ర శర్మగారు

292. పురాణం మల్లయ్యగారు


293. ముత్యంపేట సాంబయ్య గారు


294. కీ. శే. దేవంభట్ల సత్యనారాయణ శాస్త్రిగారు


295. సి. ఇ. ఆండ్రూను గారు


296. మామునూరు నాగభూషణరావుగారు


297. కన్నెకంటి సత్యనారాయణమూర్తిగారు


298. మందడి వేంకటకృష్ణకవిగారు


299. శ్ర్ర్ గిరిధరరావుగారు


300. ఆసూరి మరింగంటి శ్రీరంగాచార్యులుగారు


301. ఒద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావుగారు


302. బుక్కపట్టణము రామచంద్రకవిగారు

303. పత్రి విశ్వేశ్వరశాస్త్రిగారు


304. తెలికెపల్లి రామచంద్ర శాస్త్రిగారు


305. శ్రీ పెరుంబూదూరు వేంకట కృష్ణమాచార్యులుగారు


306. నల్లానిచక్రవర్తుల రంగాచార్యులుగారు


307. గోవిందుల కృష్ణమాచార్యులుగారు


308. సేనాపతి నరసింహాచార్యులుగారు


309. పుల్లగుమ్మి వేంకటాచార్యులుగారు


310. తొగిడి రామబ్రహ్మాచార్య కవిగారు


311. భట్టర్ అనంతాచార్యులుగారు


312. ముదిగొండ మల్లనారాధ్య కవిగారు


313. పంతం ఆంజనేయకవిగారు


314. విక్రాల నరసింహాచార్యులుగారు

315. బొమ్మినేని రాజరెడ్డిగారు


316. కీ. శే. నేరెళ్ల నరసింహరామ కవిగారు


317. డిగిరి నరసింహాచార్యులుగారు


318. కీ. శే. మాడుగుల వేంకయ్యగారు


319. చెరుకుపల్లి నరసింహ సిద్ధాంతిగారు


320. ముదిగొండ సాంబశివ కవిగారు


321. నంద్యాల అనంతరాఘవాచార్యులుగారు


322. కీ. శే. కొండపాక నారాయణాచార్యులుగారు


323. గోవర్ధనం వేంకటనృసింహాచార్యులుగారు


324. ఇ. పి. వేంకటరామ కవిగారు


325. ముదిగొండ శంకరశాస్త్రిగారు


326. చింతామణి నరసింహాచారిగారు


327. మాడపాటి హనుమంతరావుగారు

328. తూము రామదాసుగారు


329. వటపురి వేంకటాచార్యులుగారు


330. సయ్యదలీగారు


331. గుడివల్లి వేంకటరెడ్డిగారు


332. మరింగంటి లక్ష్మణదేశికులుగారు


333. శ్రీధర కృష్ణశాస్త్రిగారు


334. తి. బు. అణ్ణయాచార్యులుగారు


335. కీ. శే. దరూరి శీతారామానుజాచార్యులుగారు


336. చిగుళ్లరేవు వేదాంతాచార్యులుగారు


337. హారతి దీక్షాచార్యులుగారు


338. మంగవెల్లి బుచ్చి వెంకటాచార్యులుగారు


339. శివరామ శాస్త్రి


340. బొమ్మకంటి సత్యనారాయణరావుగారు


341. పేరక రంగాచార్యులు గారు

342. చింతామణి సింగరాచార్యులుగారు


343. గోవర్ధనం రామానుజాచార్యులుగారు


344. పాపకంటి పుల్లమరాజు గారు


345. కీ. శే. కొక్కిరేణి నరసింహరాయ కవిగారు


346. జోస్యం వేంకటాచార్యులుగారు


347. తి. బు. జాతకవిద్వన్మణి వేంకటాచార్యులుగారు


348. మాడభూషి రాఘవాచార్యులుగారు


349. వానమామలై లక్ష్మణాచార్యులుగారు


350. కీ. శే. తి. బు. రంగాచార్యులుగారు


351. కీ. శే. కిడాంబి శాపురం రంగాచార్యులు గారు


352. ఆమనగల్లు హనుమంతరావుగారు


353. కీ. శే. కుమ్మరిగుంట్ల వేంకటాచార్యులు గారు


354. గుండా రాజలింగ కవిగారు

Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf
పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/438
Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf
Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf