కన్యాశుల్కము/హెచ్చరిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


హెచ్చరిక

-----

ఈ "కన్యాశుల్కము" అను నాటకము యొక్క శాశ్వత కాపీరైటు హక్కు - స్టేజి హక్కు పూర్తిగా మాకు చెందియున్నది. కాబట్టి మా లిఖితరూపకమైన అనుమతిని పొందనివారు యీ నాటకమును బ్రదర్శింపగూడదు.

ఇట్లు

కాపీరైటు హక్కుదారులు

కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు

శ్రీ సత్యనారాయణ బుక్ డిపో

రాజమండ్రి