ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 69)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
చక్షుష్మతాం వై సపృహయామి సంజయ; థరక్ష్యన్తి యే వాసుథేవం సమీపే
విభ్రాజమానం వపుషా పరేణ; పరకాశయన్తం పర్థిశొ థిశశ చ
2 ఈరయన్తం భారతీం భారతానామ; అభ్యర్చనీయాం శంకరీం సృఞ్జయానామ
బుభూషథ్భిర గరహణీయామ అనిన్థ్యాం; పరాసూనామ అగ్రహణీయ రూపామ
3 సముథ్యన్తం సాత్వతమ ఏకవీరం; పరణేతారమ ఋషభం యాథవానామ
నిహన్తారం కషొభణం శాత్రవాణాం; ముష్ణన్తం చ థవిషతాం వై యశాంసి
4 థరష్టారొ హి కురవస తం సమేతా; మహాత్మానం శత్రుహణం వరేణ్యమ
బరువన్తం వాచమ అనృశంస రూపాం; వృష్ణిశ్రేష్ఠం మొహయన్తం మథీయాన
5 ఋషిం సనాతనతమం విపశ్చితం; వాచః సముథ్రం కలశం యతీనామ
అరిష్టనేమిం గరుడం సుపర్ణం; పతిం పరజానాం భువనస్య ధామ
6 సహస్రశీర్షం పురుషం పురాణమ; అనాథిమధ్యాన్తమ అనన్త కీర్తిమ
శుక్రస్య ధాతారమ అజం జనిత్రం; పరం పరేభ్యః శరణం పరపథ్యే
7 తరైలొక్యనిర్మాణ కరం జనిత్రం; థేవాసురాణామ అద నాగరక్షసామ
నరాధిపానాం విథుషాం పరధానమ; ఇన్థ్రానుజం తం శరణం పరపథ్యే