ఉదయనోదయము/వనమాలివిలాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అనుబంధము-4
నారన సూరన కృత

వనమాలి విలాసము


(ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్కార్యాలయమందలి ప్రతికి సంక్షిప్తప్రతి)