ఉదయనోదయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

A. P. Govt. O. M. L. & R. I. Series - 11

ఉదయనోదయము


(‘వనమాలి విలాస’ సంక్షిప్తప్రతి సహితము)
నారన సూరన ప్రణీతము
సంశోధన పరిష్కారములు
డాక్టర్ వాసిలి వేంకట లక్ష్మీనరసింహారావు, ఎం. ఏ., పిహెచ్. డి.
డైరెక్టర్
ఆం. ప్ర. ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయం, పరిశోధనాలయం, హైదరాబాద్-7
సంపాదకీయం
డాక్టర్ బి. అరుణకుమారి, ఎం. ఏ., పిహెచ్. డి.
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం, వాల్తేరు.
ప్రచురణ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయం
పరిశోధనాలయం
తారనాక, హైదరాబాద్-7